Doel & Visie (3)

Mago Care heeft als doel om de bewoners van Mago in Kenia een betere toekomst te bezorgen.

De stichting Mago Care heeft als doel om de bewoners van het dorpje Mago in Kenia een betere toekomst te bezorgen. Dit wil de stichting bereiken door twee belangrijke speerpunten te realiseren voor de dorpsbewoners: voldoende voedsel en goede medische voorzieningen.

500 kinderen dagelijks eten

IMG 0006De voedselhulp richt zich met name op kinderen. Mago Care zorgt ervoor dat de kinderen op school een maaltijd krijgen. Hiermee krijgen ze de belangrijkste voedingsstoffen binnen, waardoor ze betere resultaten op school halen, wat weer belangrijk is voor hun toekomst. Een dagelijkse maaltijd zorgt er uiteraard ook voor dat kinderen minder vaak ziek worden. In 2013 hebben we 500 kinderen dagelijks een maaltijd kunnen garanderen. Voor de jaren 2014 en 2015 is dit streven jaarlijks met 100 kinderen verhoogd. Over de nieuwe doelen voor 2016 en 2017 kunt u binnenkort lezen.

Medische post vanaf medio 2014

medicalkenyaDe stichting wil de medische voorzieningen in Mago verbeteren door de bouw van een medische post in het dorp. Medio 2014 heeft de stichting ervoor gezorgd dat er een goede huisvesting is gekomen, met alle noodzakelijke middelen en instrumenten en een gekwalificeerde medische bezetting. Met de bouw van een medisch centrum, waarin artsen, een tandarts, een laborant en een apotheek zijn gevestigd, wil de stichting de lokale bevolking de mogelijkheid geven tijdig naar een dokter te gaan voor een behandeling of een doorverwijzing naar een ziekenhuis. Door het gebrek aan deze lokale medische voorziening sterven er, onnodig, te veel mensen.

Een tweede belangrijke taak van de medische post is het geven van voorlichting. Door de lokale bevolking op een goede manier te informeren over zaken als een gezonde levensstijl, het tijdig signaleren en melden van medische problemen en het belang van de noodzakelijke inentingen kan tijdig de juiste hulp geboden worden en zullen er minder mensen onnodig sterven.